Osteopathie

VOOR BABYS & KINDEREN

Vooropgesteld willen we benadrukken dat het behandelen van baby’s en kinderen ALTIJD middels zeer zachte technieken plaatsvindt! We krijgen een aantal vragen vaak gesteld waardoor we een aantal indicaties wat nader beschrijven.

Behandeling voor Baby's

Behandeling voor Baby's

De geboorte van een baby is een prachtig en natuurlijk proces maar tevens een stressvolle gebeurtenis. Normaal vindt een aanpassing van het hoofdje plaats op de compressiekrachten van de bevalling, welke zich spontaan behoren te neutraliseren na de bevalling. Soms is dat niet volledig mogelijk daar de compressie b.v. langer geduurd heeft ( langdurige ontsluiting en /of langdurige uitdrijving) ofwel dat het hoofdje in een minder ideale positie gelegen is ( b.v. een aangezichtspositie) ofwel een disproportie tussen moeder en kind ( nauw bekken en een groter hoofdje).Het lijkt contrasterend maar ook de extreem snelle(stort) bevallingen hebben dezelfde impact op de schedel en het nekje van de pasgeborene. M.n. de schedelbasis, hoge nek complex en de schoudergordel ondervinden de meeste compressie bij uitdrijving. Toch vinden we vaak een algeheel patroon ( oneerbiedig “een banaantje”) wat impliceert dat de baby zich generaal onvoldoende heeft gereset op de inwendige spildraai. De beweegbeperkingen in schedelbasis en hoge nek gebied geven een overprikkeling op het zenuwstelsel waardoor de baby’s vaak in totaliteit overprikkeld zijn en moeite hebben met bioritmes ( zoals slaap). De meest voorkomende indicaties voor behandeling bij baby’s zijn; Buitensporig huilen / overprikkelde baby, darmkrampjes, (verborgen) reflux, voorkeurshouding hoofd, afplatting schedel ( plagiocephalie), slaapstoornis, slik- zuig problematiek We realiseren ons terdege dat deze lijst absoluut onvolledig is als het gaat om de bahandelindicaties middels Osteopathie. We verzoeken bij vragen rondom een probleemstelling t.a.v. uw kind om contact op te nemen om mogelijkheden te bespreken.

Behandeling voor Kinderen

Behandeling voor Kinderen

De osteopaat kan klachten bij kinderen verhelpen. Het eerste consult is een uitgebreide anamnese waarbij de klachten en historie geïnventariseerd worden. Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek waarbij getracht wordt de oorzaak van de klacht(en) te achterhalen. De Osteopaat is niet direct gericht op de regio van de klachten maar op de samenhang met andere systemen in het lichaam.  Wij besteden veel tijd en energie om uw kind op z’n gemak te stellen. De osteopaat behandeld uw kind middels zeer zachte technieken en dit voelt meestal prettig aan. Na de behandeling duurt het vaak een paar weken voor een volgende afspraak. De meest voorkomende indicaties voor behandeling bij kinderen zijn; Motorische achterstand, buikpijnklachen, obstipatie en diarree, hoofdpijnklachten, post-traumatische klachten ( b.v. na een val), praatstoornissen, keel-neus- en oor problematiek ( b.v. chronische oorontstekingen), zindelijkheidsproblematiek, ondersteuning bij orthodontie, “niet lekker in vel”( b.v. na Pfeiffer, of grote verandering zoals verhuizing), slaapstoornis, leerstoornis ( b.v. niet aangeboren dyslexie) We realiseren ons terdege dat deze lijst absoluut onvolledig is als het gaat om de bahandelindicaties middels Osteopathie. We verzoeken bij vragen rondom een probleemstelling t.a.v. uw kind om contact op te nemen om mogelijkheden te bespreken.

Reflux, veelal verborgen, is een veelvoorkomende probleemstelling. Het maagklepje is nog in ontwikkeling waardoor de maag niet volledig afgesloten kan worden en voedsel terug kan lopen in de slokdarm.

In de praktijk blijkt vaak een combinatie van factoren aanwezig, beweegstoornissen in de schedelbasis en het hoge nek complex ten gevolge van de bevalling ( gevolg hiervan is een overprikkeling van de sturing van de maag met als gevolg spanningsverhoging) alsmede lokale spanningen rondom de maag ( zoals spanning ter hoogte van de lage ribben, het middenrif en het ophangsysteem van de maag).

Daarnaast is het maag-darm systeem nog in “opstart” met de nodige problemen en speelt soms een overdruk op het maagje vanuit een onderliggend buikprobleem ( b.v. dysbiose beeld of obstipatie).

Osteopatische behandeling is vaak snel effectief in het doorbreken van deze problematiek. Hierbij speelt het normaliseren van de balans op het zenuwstelsel, symmetrische spanning op het middenrif en het functioneren van de kringspier een dominante rol.

De invloed van de geboorte op de schedel, het hoge nek complex en de gehele wervelkolom alsmede het opstarten van het darmsysteem zorgt vaak voor ongemak in de zin van darmkrampjes. Er is een groet diversiteit aan mogelijke oorzaken. Een belangrijke is vaak een zuig- en slik stoornis op basis van een asymmetrie op de schedel en hoge nek complex ( voorkeursrotatie). Vaak gehoord in deze is dat baby’s een borst moeizaam drinken (i.t.t. de andere) , vaker loslaten en “valse lucht” happen hierdoor.

Daarnaast zijn de zenuwstructuren vertrekkend uit de schedelbasis en hoge nek complex verantwoordelijk voor de neurologische sturing van de darmen. Een overprikkeling leidt tot een verhoging van de tonus van de darmwand.

Beweegletsels in het bekken( heiligbeen, bekkenkam en bekkengewricht, heupgewricht) kunnen eveneens een impact hebben op de regulatie van de stoelgang, denk hierbij aan baby’s welke bijvoorbeeld in stuitpositie gelegen hebben of zelfs in stuit zijn bevallen.

De juiste voeding vanzelfsprekend is van groot belang voor het functioneren van de darmen, meer en meer zien we overgevoeligheden t.a.v. bepaalde voeding. Resultante is een vertraagde vertering waardoor er een versterkte gisting in de darmpjes ontstaat.

Tijdig herkennen van een dominante voorkeur van het hoofdje is van groot belang om vervorming/ afplatting (plagiocephalie) te voorkomen. Aangezien de schedelbotten nog extreem “zacht” zijn ( m.u.v. de schedelbasis) kan vervorming zeer snel plaatsvinden. Er is een groot verschil of er een “geïsoleerd” beweegverlies in de hoge nek of schedelbasis gaande is of dat er een totaal patroon aanwezig is in de voorkeur. Vaak zien we een gehele “sidebending” in het lichaampje van de baby, oneerbiedig “banaantje” genoemd. Voor de Osteopaat betekent dit dat op meerdere niveaus in het lichaam de inwendige spildraai/ compressiefactor nog onvoldoende hersteld is. In het onderzoek zal bekeken worden waar de grootste impact van het patroon gelegen is waardoor de voorkeur in de nek mogelijk door onderhouden wordt. 

Heel vaak zien we in de praktijk dat juist beweegverlies in de schoudergordel ( borstbeen, sleutelbeen en schouderblad) veroorzaker is voor het in stand houden van de nekrotatie. Oorzaak is vaak gelegen in bevallingssetting, denk aan zeer snelle bevallingen waarbij het hoofdje onvoldoende gestaan heeft.

Wanneer er reeds een vorm van afplatting gaande is worden de membranen in de schedel en de schedelbotten meegenomen om de vormverandering te reduceren. We werken prettig samen met een team kinderfysiotherapeuten om soms de patronen van de voorkeur te doorbreken met gerichte oefeningen.

De grove en fijne motoriek bij kinderen heeft jaren nodig om (zich) geheel te ontwikkelen. Dit heeft te maken met het uitrijpen van de hersenen die de spieren aansturen.

Als tijdens de ontwikkeling van een kind een bewegingsverlies ontstaat in de wervelkolom, de nek of de schedel, veranderd de terugkerende informatie naar de hersenen wat de motorische ontwikkeling vertraagt.

Dit geldt ook bij oogproblemen of bij een te hoge of te lage spierspanning door een centraal neurologische aandoening.

Onze osteopaten kunnen de mobiliteit van de schedel, wervelkolom en de nek herstellen en de motorische ontwikkeling stimuleren.

Veel kinderen hebben tegenwoordig een beugel. In veel gevallen gaat de correctie gepaard met (pijn) klachten. Hoofdpijn en nekklachten ten gevolge van het aandraaien kunnen heel vervelend en ontmoedigend zijn en in sommige gevallen zelfs leiden tot uitval. Daarnaast kan de beugel leiden tot andere, minder grijpbare klachten die niet altijd direct in verband worden gebracht met de beugel. Patiënten klagen soms over duizeligheid, concentratiestoornissen, bewegingsapparaatklachten tot zelfs buikklachten aan toe.

Osteopathie houdt zich onder andere bezig met het onderzoeken en oplossen van spanningen in bindweefselstructuren van het (viscero) cranium. Wij doen dat in het kader van een verscheidenheid aan lichamelijke klachten, maar dit aandachtsgebied kan ook zeer interessant zijn ter ondersteuning van een orthodontische behandeling.

Hoofdpijn bij kinderen komt vaker voor dan men denkt. Kinderen vertellen het echter niet altijd, omdat veel kinderen denken dat het normaal is. Vaak komt hoofdpijn voor samen met vermoeidheid. De oorzaak kan dan een tekort aan energie of een te groot energieverbruik zijn.

Er zijn bij hoofdpijn veel oorzaken mogelijk, zoals; continue boven het niveau moeten presteren, moeite hebben met lezen dichtbij of veraf door een verminderde oogcoördinatie, verminderde mobiliteit van de hoge nek, de schedel en/of het heiligbeen, waardoor de informatie vanuit het lichaam verstoord wordt en er vaak links/rechts problemen zijn. Het is dus belangrijk kinderen met hoofdpijn serieus te nemen en totaal te onderzoeken. De osteopaat onderzoekt dan ook alle facetten en behandeld de oorzaken.